Tag Archives: รับซื้อรถยนต์มือสอง

รับซื้อรถ ถึงบ้าน

รับซื้อรถมือสอง

รับซื้อรถ ถึงบ้าน

ขนส่งฯเปิดแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้บริการด้านทะเบียนรถ

รับซื้อรถยนต์

รับซื้อรถยนต์มือสอง.com-ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ขนส่งฯเปิดแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้บริการด้านทะเบียนรถ

รับซื้อรถยนต์

    นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก แถลงเปิดตัว QR Code พร้อมสาธิตวิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น DLT eForm ที่เป็นช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและบริการในรูปแบบใหม่ของกรมการขนส่ง ทางบก โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการด้านทะเบียนและภาษีรถ โดยสามารถใช้งานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันที โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป

  “เพียงแสกน QR Code DLT eForm ที่ปรากฎบนสื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT eForm ผ่าน App Store , Google Play ท่านสามารถใช้งานได้ทันที เช่น ดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอ หรือกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อจัดพิมพ์และนำมาแสดงเป็นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันที ถือเป็นการลดขั้นตอนการขอแบบฟอร์มและลดระยะเวลาในการติดต่อราชการกับกรมการ ขนส่งทางบก และยังช่วยลดการแอบอ้างจากผู้ไม่หวังดีในการเอาประโยชน์จากการติดต่อทำธุรก รรมว่าสามารถทำได้เร็วกว่า”

 

ทั้งนี้ในระยะแรกแอพพลิเคชั่น DLT eForm จะให้บริการเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านทะเบียนและภาษีรถ ตาม พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2552 เช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถตลอดไป การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีสูญหาย หรือชำรุด และในอนาคตจะเร่งพัฒนาให้สามารถรองรับบริการได้ครบทุกด้านต่อไป

รับซื้อรถยนต์

รับ ซื้อ รถ

รับซื้อรถยนต์

รับซื้อรถเก่า ใหม่ รถมือสอง ทุกสภาพ

รับซื้อรถ ทุกรุ่น รับซื้อรถยนต์ ทุกยี่ห้อ รับซื้อรถบ้าน ทุกชนิด ราคา :โทรสอบถาม 0828406666

 

 

รับซื้อรถยนต์