เลือกติดแก๊สให้ปลอดภัย

รับซื้อรถมือสอง

การเลือกติดแก๊สนั้นสุ่มเสียงทางด้านความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยเนื่องจาก แก๊สมีสถานะเป็นก๊าซที่มีความไวไฟสูง